Så tycker Västerbotten!

For information in English, go further down the page.

Socialdemokraterna i Västerbotten är nyfikna på vad du som bor i Västerbotten tycker!

Socialdemokrater i hela länet kommer därför vara ute och prata med medborgare under hösten 2023 och våren 2024. Vi kommer samla in svar i en enkät för att kunna bilda oss en uppfattning om hur västerbottningarna ser på samhällsutvecklingen, både i stort och smått. Vilka är de viktigaste frågorna för just dig?

Enkäten tar bara några minuter att svara på och det går att svara på den både fysiskt och digitalt. Enkäten är helt anonym.

Så tycker Västerbotten!

In English: What Västerbotten thinks!

The Social Democrats of Västerbotten would like to get an idea about what people living in Västerbotten think about the social development, both in general and in particular.

What are your most important political issues?

Follow the link below to answer the survey, it is completely anonymous.

Vill du läsa mer om oss eller bli medlem?