Inbjudan Studiecirklar

Umeå Arbetarekommun har tagit fram ett studieprogram med inriktning inom sex politiska områden. När ungefär 10 deltagare anmält sig till ett område går studiecirkeln igång så snart som möjligt.

Text