2023-10-26: Långsiktigt säkrad förlossningsenhet i Lycksele

Protokollsanteckning hälso- och sjukvårdsnämndens extrainsatt sammanträde: Långsiktigt säkrad förlossningsenhet i Lycksele

Vi är eniga om behovet av en långsiktigt säkrad drift av en förlossningsenhet i Lycksele, det är en förutsättning för att blivande föräldrar känner trygghet inför sina kommande förlossningar. Att behöva åka långa sträckor för att förlösas är en risk som inte är önskvärd. Med en förlossningsenhet liksom gynekologi och akutgynekologi vid Lycksele lasarett säkerställer vi en jämlik kvinnosjukvård i länet. Vi säkrar också att vår tillsvidareanställda personal stannar kvar och arbetar vid CFOG i Lycksele.

Vi behöver komma bort från ett läge där det finns en ständig oro kring förlossningen i Södra Lappland. Att återstarta och bedriva verksamhet med egen personal med hjälp av inhyrd personal på vakanta tjänster är en början. Målsättningen är att verksamheten bedrivs med egen personal.
Vi ser också behovet av att redan nu gå ut med avrop för ej tillsatta tjänster för hela 2024, allt för att få en bra stabilitet och långsiktighet för verksamheten.

Vi är medvetna om att kostnaderna för en patientsäker småskalig förlossning i Lycksele kan medföra extra kostnader för Regionen. Här ser vi att utrymme behöver säkras för bland annat utveckling mot ”Lyckselemodellen”, utbildning och rekrytering. Lycksele behöver få vara den enhet som utför vattenförlossningar i länet. De sviktande födslotalen gör att nya arbetssätt och ett gemensamt ansvar över länet behövs. Handlingsplanen för säkrad barnmorskebemanning som nu uppdaterats och som kommer för beslut i HSN i november är ett steg i att utveckla förlossning/kvinnosjukvård i länet.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet