NYHET

Högerregeringen är ett hot mot den gröna omställningen i norr

Följande uttalande antogs på Socialdemokraterna i Västerbottens nomineringskonferens den 13 november 2022.

Det är med oro vi ser hur högerregeringens politik riskerar att försämra norra Sveriges konkurrenskraft. De många löftesbrott det högerkonservativa blocket har presenterat, så som ett sämre reseavdrag och en miljöbilsbonus som försvann över en natt kommer slå hårt mot vanligt folk och norra Sverige. Dessutom är det häpnadsväckande att se hur det stora löftet om 10 kronor billigare drivmedel endast blev 14 öre billigare när det visade sig att löftena blev svåra att infria när verkligheten kom i kapp dem. Det är tydligt att den regering som säger sig företräda ”Hela Sverige” inte förstår och stöttar den landsända som nu går före i arbetet med den gröna omställningen.

För att kunna förverkliga klimatomställningen förväntar vi oss att Regeringen är med och tar sitt ansvar. Den gröna industrialiseringen är viktig i denna omställning och skapar samtidigt tusentals nya arbetstillfällen och bidrar till samhällsutvecklingen. Det är därför rimligt att staten hjälper kommuner med begränsad ekonomi genom lånegarantier för att kunna bygga kostsam infrastruktur som krävs för att hela landet ska kunna bidra till klimatomställningen. Nyttan av omställningen här i norr tillkommer hela Sverige, och i EU lyfts den fram som ett föredöme. De signaler vi fått från regeringen är tyvärr illavarslande för både norra Sverige och för klimatomställningen.

Förslaget om elprisstöd riktar sig uteslutande till södra Sverige utan att ta hänsyn till norra Sveriges konkurrenskraft eller vår landsändas betydligt högre nätavgifter. Vidare skulle den i slottsavtalet föreslagna slopningen av elprisområdena bli ett direkt slag mot norra Sveriges konkurrenskraft, och därmed även slå mot Sveriges konkurrenskraft.

Den gröna industriella revolutionen som äger rum i norra Sverige är inte bara helt nödvändig för framtiden. Grönt stål utan kol, batterifabriker och en innovativ skogs- och träförädlingsindustri är några av de sektorer som nu stärker arbetsmarknaden och skapar tillväxt i vår del av landet. Det är tack vare utbyggnaden av förnyelsebar och billig el som etableringarna sker här i norra Sverige. En central del i omställningen är infrastrukturen och vi förutsätter därför att planen för Norrbotniabanan hela vägen till Luleå säkerställs.