NYHET

Ett Sverige fritt från prostitution och människohandel

Följande uttalande antogs på Socialdemokraterna i Västerbottens distriktskongress den 2 april 2023.

Prostitution och människohandel är det yttersta uttrycket för mäns våld mot kvinnor och en våldshandling som drabbar miljontals kvinnor, barn och män världen över. Sverige är ett destinationsland för människohandel, både för sexuella ändamål och för arbetsexploatering. När utbudet ökar trycks sexhandeln och slavhandeln ut till mellanstora och små kommuner.

För att motverka detta och att människors liv förstörs måste vi bekämpa människohandeln och stärka samarbetet mellan kommuner och polisen. Detta är en prioriterad politisk fråga och en viktig del i arbetet för social hållbarhet och jämställdhet.

För oss är det självklart att Norra Sverige ska vara en landsdel där människor är fria från förtryck och våld och där man har möjlighet att utvecklas som en fri människa utifrån sina egna villkor och drömmar. Vi har under våra distriktsårskongresser beslutat om målet att Norra Sverige ska vara län fria från människohandel, prostitution och arbetskraftsexploatering. Våra Socialdemokraterna partidistrikt i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Västerbotten kommer göra vårt och gemensamt jobba mot dessa mål där vi står upp för människovärdet och säkerställer att hela norra Sverige ska vara fritt från människohandel, prostitution och arbetskraftsexploatering.

Nu tar vi täten i frågan och hoppas resten av landet följer efter.

Socialdemokraterna i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna