Engagera dig

 

Är du ny medlem och vill engagera dig eller är du medlem sedan tidigare men vill bli aktiv? Det finns flera sätt att engagera sig på, t.ex gå på medlemsmöten, delta i kurser eller sitta i politisk nämnd. Eller dela inlägg på sociala medier! Du väljer själv vad som passar dig.

Engagera dig som medlem

När du blir medlem i Socialdemokraterna ingår du automatiskt i en s-förening i din arbetarekommun. Den s-föreningen utgör grunden för hela det socialdemokratiska partiet. Här hålls möten, studier, nomineras kandidater och genomförs olika aktiviteter. Genom att engagera sig tillsammans med andra i din arbetarekommun kan du vara med och påverka utvecklingen i din kommun, Västerbotten och i Sverige.

Det finns även s-föreningar med olika intressefrågor (som fackliga s-föreningar) och sidoorganisationer (som s-studenter och s-kvinnor).

 

Studier

Vår studieverksamhet bedrivs i första hand av den arbetarekommun där du bor. Det kan vara medlemsutbildningar (som sker i tre delar), studiecirklar eller andra kurser. Alla studier sker i samverkan med ABF. Har du frågor kring studier kontakta din arbetarekommun eller distriktsexpeditionen.

 

Bidra till partiet

Köp en pryl: https://socialdemokraternapub.shop.strd.se/

Ge en gåva: https://www.socialdemokraterna.se/engagera-dig/kampanjer/kampfonden-behover-dig